Poniżej zapraszam do zapoznania się z demo monografii lub do pobrania całości tutaj:

Kształtowanie zaangażowania non-profit

Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non-profit

Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non-profit